[:en]Looking for the English version? Go here.[:sv] 

Denna kurs innehåller information om krav som ställs på dig som Känd Avsändare.

11.2.7. Allmän utbildning om säkerhetsfrågor ska ge följande kompetens:

a) Kunskap om tidigare olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten, terroristattacker och aktuella hot.
b) Kännedom om relevant lagstiftning.
c) Kunskap om luftfartsskyddets mål och organisation i personernas arbetsmiljö, bland annat vilka skyldigheter och vilket ansvar de personer som genomför säkerhetsåtgärder har.
d) Kunskap om rapporteringsförfaranden.
e) Förmåga att på lämpligt sätt reagera på säkerhetsrelaterade incidenter.

 

Module 1 Hotbilden mot luftfarten
Unit 1 [:sv]Titelsida - Utbildning för Kända Avsändare - Flygsäkerhet [:]
Unit 2 [:sv]Utbildningskraven[:]
Unit 3 [:sv]Kursens innehåll[:]
Unit 4 [:sv]Hotbilden mot Sverige 1[:]
Unit 5 [:sv]Hotbilden mot Sverige 2[:]
Unit 6 [:sv]Hotbilden mot Sverige 3[:]
Unit 7 [:sv]Tidigare terrorhandlingar[:]
Unit 8 [:sv]Hotnivån[:]
Unit 9 [:sv]Utveckling[:]
Unit 10 [:sv]Hotet mot flygindustrin[:]
Unit 11 [:sv]Bakgrundskontroller av personal[:]
Module 2 Lagar och regler gällande säkerhet inom luftfarten
There are no units in this module.
Module 3 Behörighetskontroll, säker fraktkedja och rapporteringsförfarande
There are no units in this module.
Module 4 Förbjudna föremål
There are no units in this module.
Module 5 Säkerhetsskydd av frakt och post
There are no units in this module.
Module 6 Krav på åkerier som handhar något som ska lastas ombord på ett flygplan
There are no units in this module.
[:]