Kurs för Kända Leverantörer

Personer som behöver allmän utbildning om säkerhetsfrågor. Denna kurs inkluderar information om åkeriförsäkran och tar upp de krav som ställs på dig som chaufför.

Generell säkerhetsutbildning för dig som har tillgång till identifierbar flygfrakt eller flygpost

Denna kurs riktar sig till dig som omfattas av kraven i EU förordningen 2015/1998, 11.2.7 om generell säkerhetsutbildning för personer som utför andra säkerhetsåtgärder avseende frakt och post än säkerhetskontroll eller som har tillgång till identifierbar flygfrakt eller flygpost. Kursen består av 6 enheter där följande områden behandlas: – Olagliga handlingar mot luftfarten – Lagar […]

Course 2

People who need general security awareness training. This course includes information on trucking assurance and take up the demands on you as a driver.

ACC3 validation course

The ACC3 validation course is available to help you prepare yourself and your organisation for the EU aviation security validation.

Säkerhetsutbildning för åkerier

När du, som chaufför, ska transportera gods som är säkerhetsgodkänt, ställs krav på att åkeriet har signerat en åkeriförsäkran (Haulier Declaration) och att chaufförerna har utbildats.