När du, som chaufför, ska transportera gods som är säkerhetsgodkänt, ställs krav på att åkeriet har signerat en åkeriförsäkran (Haulier Declaration) och att chaufförerna har utbildats.

Module 1 Introduktion
Unit 1 Flygsäkerhet/Luftfartsskydd – (Safety/Security)
Unit 2 Varför är luftfarten ett attraktivt mål?
Unit 3 Varför behöver du utbildning?
Unit 4 Vad kan Du göra..?
Module 2 Olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten
There are no units in this module.
Module 3 Lagstiftningen gällande flygsäkerhet
There are no units in this module.
Module 4 Kunskap om luftfartsskyddets mål - säkerhetskedjan och din del i kedjan
There are no units in this module.
Module 5 Rapporteringsförfarande - vad gör du om du upptäcker någonting misstänkt?
There are no units in this module.
Module 6 Åkeriförsäkran
There are no units in this module.
Module 7 Förbjudna föremål
There are no units in this module.