Personer som behöver allmän utbildning om säkerhetsfrågor. Denna kurs inkluderar information om åkeriförsäkran och tar upp de krav som ställs på dig som chaufför.

Module 1 Kurs för Kända Leverantörer
Unit 1 Rubrik på unit (lektion)
Module 2 Utbildning - Känd Leverantör del 1 - Hotbilden mot civil luftfart
Unit 1 Känd leverantör – utbildning som lagen kräver om du har tillgång till identifierbart gods/förnödenheter som ska användas på flygplatsen eller ombord
Unit 2 Introduktion till kurs för Känd Leverantör
Unit 3 Känd Leverantör - vad är det?
Unit 4 Känd leverantör – Nya regler från den 1 mars, 2015
Unit 5 Vad innefattar Valideringen?
Unit 6 Luftfarten - ett attraktivt mål för terrorister, kriminella och aktivisterAviation - an attractive target for terrorists, criminals and activists