Denna kurs riktar sig till dig som omfattas av kraven i EU förordningen 2015/1998, 11.2.7 om generell säkerhetsutbildning för personer som utför andra säkerhetsåtgärder avseende frakt och post än säkerhetskontroll eller som har tillgång till identifierbar flygfrakt eller flygpost.

Kursen består av 6 enheter där följande områden behandlas:
- Olagliga handlingar mot luftfarten
- Lagar och regler gällande säkerhet inom luftfarten
- Behörighetskontroll, säker fraktkedja, rapporteringsförfarande
- Förbjudna föremål
- Säkerhetsskydd av frakt och post
- Krav på åkerier som handhar något som ska lastas ombord på ett flygplan

Module 1 Hotbilden mot luftfarten
Unit 1 [:sv]Titelsida - Utbildning för Kända Avsändare - Flygsäkerhet [:]
Unit 2 [:sv]Utbildningskraven[:]
Unit 3 [:sv]Kursens innehåll[:]
Unit 4 [:sv]Hotbilden mot Sverige 1[:]
Unit 5 [:sv]Hotbilden mot Sverige 2[:]
Unit 6 [:sv]Hotbilden mot Sverige 3[:]
Unit 7 [:sv]Tidigare terrorhandlingar[:]
Unit 8 [:sv]Hotnivån[:]
Unit 9 [:sv]Utveckling[:]
Unit 10 [:sv]Hotet mot flygindustrin[:]
Unit 11 [:sv]Bakgrundskontroller av personal[:]
Module 2 Lagar och regler gällande säkerhet inom luftfarten
There are no units in this module.
Module 3 Behörighetskontroll, säker fraktkedja och rapporteringsförfarande
There are no units in this module.
Module 4 Förbjudna föremål
There are no units in this module.
Module 5 Säkerhetsskydd av frakt och post
There are no units in this module.
Module 6 Krav på åkerier som handhar något som ska lastas ombord på ett flygplan
There are no units in this module.